Doe de stem hulp

Over de verkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Van tevoren ontvang je via de post je stempas en deze neem je samen met een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Maar voordat je met het rode potlood en stembiljet het stemhokje instapt, is het handig om te weten wáárom er waterschapsverkiezingen zijn.

Waarom zijn er waterschapsverkiezingen

Als inwoner van Nederland heb je belang bij goed waterbeheer en daar betaal je voor. Waterbeheer heeft invloed op hoe we wonen, werken en recreëren. Daarom worden één keer in de vier jaar verkiezingen georganiseerd waarin jij meebeslist over de samenstelling van het waterbestuur in jouw waterschap.

Wat valt er te kiezen?

Hoe beschermen we de mens tegen het water? En het water tegen de mens? De keuzes die de waterschappen hierover maken, raken iedere Nederlander. Maar iedereen is toch voor veilige dijken en tegen wateroverlast? Dat is natuurlijk zo. En van taken als rioolwaterzuivering en onderhoud van dijken staat vast dat ze gedaan moeten worden. Maar er zijn voor veel problemen meerdere oplossingen én investeringen mogelijk. Vind jij bijvoorbeeld dat we preventief belastinggeld moeten investeren in het voorkomen van schade door extreem weer of wacht je liever om te kijken of schade daadwerkelijk optreedt?

Waar kan ik stemmen?

Het komt voor dat in één gemeente meerdere waterschappen liggen. Via de postcodecheck zie je gemakkelijk over welk waterschap jij je stem uitbrengt. Waar je vervolgens naartoe kunt om je stem uit te brengen staat in de brief die meegeleverd wordt bij je stempas of op de website van jouw gemeente.   

Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Lees meer over de verkiezingen en uitdagingen in jouw waterschap via de postcodecheck en kom via MijnStem.nl te weten welke partij het beste bij jouw wensen past!