Doe de stem hulp

Beslissers in onze strijd tegen water

Waterschappen zijn onze beslissers als het gaat om waterbeheer. Hoe gaan we om met extreem weer, waar we in Nederland steeds vaker mee te maken krijgen? Waar kunnen we wonen wanneer de zeespiegel stijgt? En hoe zuiveren we het water, waar we samen steeds meer van verbruiken? Je snapt; de keuzes die zij maken zijn ontzettend belangrijk, want hun strijd tegen het water raakt ons allemaal.

De gevolgen van extreem weer

Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor. Dat heeft gevolgen voor mens, natuur en economie. Zo brachten de overstromingen van 2021 maar liefst voor 1,2 miljard euro aan schade toe. Afgelopen zomer kampten we juist met droogte, waardoor de natuur, scheepvaart en landbouw in de problemen raakten. Extreem weer uit zich op meerdere manieren. Zo valt er ieder jaar meer regen en hebben we vaker last van hoosbuien, maar zijn er daarentegen ook langere periodes van hitte en droogte. Als we niks doen, kunnen we niet blijven werken en wonen zoals nu. Hoog tijd om in actie te komen, maar hóé wapenen we ons?

Dit doen waterschappen bij extreem weer

De waterschappen zorgen ervoor dat te veel water goed weg kan stromen, zodat we onze sokken zoveel mogelijk drooghouden. Daarnaast gaan ze bij droogte en hitte zuinig om met water, zodat er voldoende is voor de natuur, landbouw, industrie en consumenten.

Wat valt er te kiezen?

Er zijn meerdere manieren waarop waterschappen met extreem weer kunnen omgaan. Bijvoorbeeld dijken verhogen of adviseren dat we anders moeten wonen om het water de ruimte te geven. Maar je kunt ook denken aan sproeiverboden uitroepen tijdens droge perioden om de watervoorraad te beschermen. Of zorgen dat er voldoende ruimte gecreëerd wordt zodat bij hevige regenbuien water tijdelijk opgeslagen wordt. Maar waterschappen kunnen ook preventief optreden tegen klimaatverandering. Bijvoorbeeld door zelf groene energie op te wekken, afval te verminderen en de uitstoot van schadelijke stoffen bij hun werk terug te dringen.

 

Nog hogere dijken of moeten we zelf wijken?

Moeten we hogere dijken bouwen of meer ruimte vrijhouden voor water? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Vooraf investeren of achteraf repareren?

Investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen of repareren we schade als het zover is? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Invloed van water op de inrichting van Nederland

Bouwen, bouwen, bouwen: het kabinet wil de komende jaren bijna een miljoen woningen uit de grond stampen, terwijl er ook extra windmolens en zonnepanelen bijkomen én de natuur hersteld moet worden. Kortom, ons land staat aan de vooravond van een grote renovatie. De rol van water hierin is groot. Water bepaalt al eeuwen ons landschap, maar is ook essentieel voor onze landbouwsector en industrie. Doordat er steeds meer regen valt en de kans op overstromingen groter wordt, kan water tot aan de voordeur komen, of zelfs daarachter. Water heeft dus steeds meer ruimte nodig.

Dit doen waterschappen bij de inrichting van nederland

De waterschappen hebben een stem in hoe we wonen, werken en onze vrije tijd besteden. Kortom, waar komt het water en waar komen onze huizen en werkplekken? Daarnaast zorgen ze voor sterke dijken die jouw veiligheid beschermen. Maar dijk kan meer dan alleen zorgen voor veiligheid. Vind jij bijvoorbeeld dat een dijk ook recreatieve functies mag hebben?

Wat valt er te kiezen?

De waterschappen willen dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de effecten van extreem weer. Maar hoe ver moeten ze hierin gaan? Moet er overal gebouwd kunnen worden of moeten we ruimte vrijhouden voor water? Moeten dijken alleen water tegenhouden of moet je er ook kunnen fietsen, wandelen en varen?

Overal bouwen of rekening houden?

Bepaalt het water waar onze huizen komen, of bepalen onze huizen waar het water mag komen? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Alleen veiligheid of ook vermaak?

Moet een waterschap zich bezighouden met recreatieve mogelijkheden op en langs de dijk of is alleen veiligheid van belang? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Zuivering van rioolwater en zorg voor schoon water 

De gootsteen, wasmachine, douche en het toilet, alles wat je erdoorheen spoelt komt terecht in het riool. Dit water wordt vervolgens gezuiverd in een van de 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Zuiveren wordt alleen steeds ingewikkelder én duurder doordat er naast de 3P’s (poep, plas en papier) ook ander ‘afval’ in het riool belandt. Denk aan microplastics, medicijnresten en chemische stoffen zoals PFAS.
Dat is een probleem, want dit water komt uiteindelijk weer in onze sloten én dus het milieu terecht. Het reinigen van rioolwater is een van de belangrijke taken van de waterschappen, maar wordt op deze manier steeds ingewikkelder én duurder.

Dit doen waterschappen voor schoon water

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het zuiveren van ons water. Dit is belangrijk omdat dit water weer in onze sloten en dus in het milieu terechtkomt.

Wat valt er te kiezen?

Moet er extra belastinggeld geïnvesteerd worden om het water nóg schoner te krijgen of moeten we accepteren dat deze stoffen nu in ons water zitten? Of moeten we het probleem bij de wortels aanpakken en ons gedrag veranderen zodat deze stoffen überhaupt niet in het water belanden?

Super schoon of schoon genoeg?

Moet ons water super schoon zijn voor mens, plant en dier of moeten we accepteren dat vervuiling er tegenwoordig bij hoort? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Gedrag of belasting aanpassen?

Moeten we beter letten op wat we doorspoelen of moeten de waterschappen steeds meer belastinggeld investeren in zuiveringen? Hoe zie jij de toekomst van ons water?