Doe de stem hulp

Overal bouwen of rekening houden?

Vind jij dat het water bepaalt waar onze huizen komen, of dat onze huizen bepalen waar het water mag komen?

Nederland leeft al eeuwen met water, of beter gezegd, we hebben léren leven met water. Het bepaalt ons landschap, we schaatsen er tochten op en we staan niet voor niets bekend als watersportland. Toch brengt water ook steeds meer risico’s met zich mee. Door extreem weer en zeespiegelstijging neemt de kans op wateroverlast toe. De waterschappen willen daarom dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de effecten van extreem weer. Maar hoever moeten ze hierin gaan? Moet er overal gebouwd kunnen worden of moeten we juist ruimte vrijhouden voor water? En vind jij dat er snel zoveel mogelijk woningen bij moeten komen in Nederland of dat een waterschap duidelijk moet maken dat het niet overal slim is om te bouwen?

Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Lees meer over de verkiezingen en uitdagingen in jouw waterschap via de postcodecheck en kom via MijnStem.nl te weten welke partij het beste bij jouw wensen past!