Doe de stem hulp

De toekomst van ons water

Hoe beschermen we de mens tegen het water? En het water tegen de mens? De keuzes die de waterschappen hierover maken, raken iedere Nederlander. Want de uitdagingen van nu laten zien dat die vraagstukken geen ver-van-je-bed-show zijn, maar recht voor jouw deur plaatsvinden. En helaas… soms ook erachter.

Dit is onze toekomst. Ons water. Jouw stem telt.

Dáárom zijn er waterschappen

Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, het weer wordt steeds extremer en de overlast ook. Als we niks doen worden de gevolgen voor hoe we wonen, werken en recreëren steeds meer voelbaar. Wát we doen is aan de inwoners van de waterschappen. Bouwen we bijvoorbeeld hogere dijken, of maken we ruimte vrij voor het water?

Het is slechts één van de onderwerpen waar waterschappen zich mee bezighouden. Ze zorgen er ook voor dat je in Nederland droge sokken houdt en ze zetten zich in voor schoon en voldoende water voor alle inwoners. Ieder regionaal waterschap heeft daarnaast zijn eigen buien boven het hoofd hangen. Hoe gaan ze om met die uitdagingen?

Lees meer

Hoe werken waterschappen?

Maar liefst 18.000 kilometer aan dammen, dijken en sluizen. 250.000 kilometer aan sloten en andere watergangen. En miljarden kubieke meters rioolwater dat gezuiverd wordt. Allemaal de verantwoordelijkheid van de waterschappen. Maar iedereen is toch voor veilige dijken en schoon water, waar stem ik dan voor? Dat klopt, maar voor elk probleem zijn er verschillende oplossingen én investeringen mogelijk. Daarom is jouw stem zo belangrijk.

Lees meer

Over de verkiezingen

Waarom zijn er verkiezingen en waar stem ik voor? Je bent je er misschien niet zo van bewust, maar er valt echt iets te kiezen als het om ons water gaat. Over hoe we wonen, hoeveel belasting we betalen en zelfs hoe we onze vrije tijd kunnen besteden.

Lees meer

Voorbereiden op het stemmen

5 manieren om je voor te bereiden op het stemmen

Op 15 maart 2023 bepaal jij mee over de toekomst van ons water. Dan kun je namelijk je stem uitbrengen voor de waterschapsverkiezingen. Maar misschien is het wel de eerste keer dat je gaat stemmen of weet je niet meer precies hoe het in zijn werk gaat? Om te zorgen dat jij je steentje bij kan dragen en in actie kunt komen, zetten wij vijf tips op een rij om je optimaal voor te bereiden op het stemmen!

5 redenen om te gaan stemmen

De waterschapsverkiezingen staan voor de deur. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar of ouder op 15 maart mag stemmen! Tijdens de waterschapsverkiezingen bepaal jij mee over de toekomst van water in jouw buurt.

Wat doen de waterschappen en waarom?

Hoewel de aarde er grotendeels uit bestaat, is er op veel plekken te weinig water. Daarentegen levert het juist enorme problemen op als water opeens in grote getalen komt aanzetten. Bijvoorbeeld bij de overstromingen in Limburg twee jaar geleden. Omdat we het nodig hebben om schoon en gezond te blijven en bijvoorbeeld ons toilet door te spoelen, moeten we ook in Nederland nadenken over hoe we verstandig omgaan met water.

Over de waterschappen

Waterschappen zijn decentrale overheden, net als gemeenten en provincies. Maar in tegensteling tot gemeenten en provincies hebben waterschappen een overzichtelijk takenpakket: het waterbeheer in Nederland. En op 15 maart 2023 beslis jij tijdens de waterschapsverkiezingen de samenstelling van het bestuur van jouw waterschap.

Jij mag kiezen!

Nederland en water: ze horen bij elkaar. Een deel van ons land ligt lager dan de zee, maar we kunnen er wél wonen en leven. Best bijzonder toch? Al eeuwenlang strijden we met water. En dat levert veel op. We zijn inmiddels goed geworden in water en watermanagement. Zó goed zelfs dat we in het buitenland worden gevraagd om dijken te bouwen. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Onze waterschappen werken elke dag aan alles wat met water te maken heeft.

Veelgestelde vragen over de waterschapsverkiezingen

Als je stemt, maak je een keuze. Ook bij de waterschapsverkiezingen is er echt genoeg te kiezen! En hoe kunnen we dat beter laten zien dan met dilemma’s? Wat dat zijn? Bij een dilemma kun je kiezen uit twee oplossingen. Beide oplossingen zijn mogelijk. Er is er dus niet één goed of fout. Voor welke oplossing jij kiest, hangt af van wat je belangrijk vindt. En nee, de uitdagingen waar de waterschappen voor staan, zijn niet altijd zo zwart-wit als de dilemma’s die we schetsen. Maar ook om in het midden uit te komen, is het nodig om te weten wat er belangrijk is voor een mogelijke oplossing. Op 15 maart kies jij voor de politieke partij van jouw voorkeur en daarmee voor de oplossing die zij willen uitvoeren als ze gekozen worden.

Op 15 maart stem je voor de komende vier jaar. Waterschappen nemen in die vier jaar allerlei beslissingen. Beslissingen die zelfs invloed hebben op hoe we de komende 25 tot 100 jaar met water omgaan. Als ze bijvoorbeeld een waterkering versterken of een nieuwe zuiveringsinstallatie bouwen of renoveren, gaan die natuurlijk niet maar vier jaar mee! Hoe zie jij de toekomst van ons water? Laat het weten op 15 maart!

De waterschappen zitten nooit stil. Ieder seizoen kent zijn eigen uitdagingen. Hoe voorkomen we in de zomer dat oogsten mislukken door droogte of te zout water? En hoe zorgen we dat kelders en straten niet onderlopen bij een natte herfst en winter? Ook het onderhoud van de berm en het onderhouden van onze sloten en kanalen loopt 24/7 door. Waterschappen houden de duinen en dijken voortdurend in de gaten. Als het nodig is, zorgen ze voor versterking. Op 15 maart heb jij zelf wat te zeggen over de manier waarop waterschappen deze taken uitvoeren. Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van ons water?

Op 15 maart kun je stemmen. Kort voor de verkiezingen ontvang je via de post je stempas. Deze stempas neem je op 15 maart mee naar het stembureau. Samen met een geldig identiteitsbewijs. Op het stembureau ontvang je een stembiljet. Daarop staan alle kandidaten op wie je kan stemmen. Ook krijg je een rood potlood. In een stemhokje kleur je het rondje in voor de naam van de persoon op wie je wilt stemmen.
Let op: Mag je ook stemmen voor de provinciale staten? Dan krijg je 2 stempassen. Eentje voor het waterschap. En de ander voor de provinciale staten. Neem ze allebei mee wanneer je gaat stemmen!

In iedere plaats is een stembureau. Vaak zijn er zelfs meer. De gemeente stuurt je kort voor de verkiezingen je stempas en een brief met de stembureaus bij jou in de buurt. Je moet in je eigen gemeente voor je eigen waterschap stemmen. Soms zijn er verschillende waterschappen binnen één gemeente. Dan loopt de grens bijvoorbeeld net door jouw stad of dorp. In dat geval kun je alleen stemmen bij de stembureaus die vallen binnen jouw waterschap. Welke dit zijn, staat in de brief van de gemeente! Geen brief ontvangen? Neem dan contact op met je gemeente. Weten in welk waterschap jij woont? Doe de postcodecheck.

Let op: Mag je ook stemmen voor de provinciale staten? Dan krijg je 2 stempassen. Eentje voor het waterschap. En de ander voor de provinciale staten. Neem ze allebei mee wanneer je gaat stemmen!

De waterschappen beschermen Nederland tegen het water en zorgen dat de kwaliteit van ons water in orde is. Daarnaast beheren veel waterschappen wegen op dijken en onderhouden ze bermen naast de sloot. Ook denken ze mee over hoe we in de toekomst moeten wonen om onszelf tegen het water te beschermen. Dit doen de waterschappen niet alleen. Ze werken samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten, en bedrijven. De waterschappen hebben dus verschillende taken. Hoe ze die uitvoeren, raakt ons allemaal. Geef daarom op 15 maart aan wat jij belangrijk vindt! Stem ook op 15 maart bij de waterschapsverkiezingen.

Je weet nog niet op wie je moet stemmen? Vul dan de stemhulp in. Die vind je op MijnStem.nl. Geef aan wat jij belangrijk vindt. De stemhulp zegt vervolgens welke politieke partij het beste past bij jouw wensen. 

Kun je zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat je op vakantie bent of ziek bent op de dag van de verkiezingen? Dan kan iemand anders jouw stem uitbrengen. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, vriend of vriendin zijn. Deze persoon moet wel in hetzelfde waterschap wonen. Hier lees je hoe je dat kunt doen.